“Després del final de la Pax Americana” d’Ian Buruma

Comparteix!

En un article a la Vanguardia Ian Buruma reflexiona sobre com ha afectat a l’ordre mundial l’arribada de Trump a la Casa Blanca i afirma al respecte que “Potser convé prendre’s el final gradual de la Pax Americana amb optimisme. Un ordre ­internacional que era totalment raonable quan el món estava sortint del desastre de la ­Segona Guerra Mundial, per ficar-se de seguida en
una llarga guerra freda entre dues superpotències nuclears, potser ja no és adequat, i pot ser un obstacle per a l’aparició d’altres arranjaments millors”.

A continuació i pel seu interès el reproduïm íntegrament:

 

Ja fa temps que l’ordre construït pels Estats Units a Europa i Àsia oriental després del 1945 mostra signes d’estar-se esquerdant, i la decisió del president Trump de retirar els Estats Units de l’acord de París sobre el clima no fa més que accelerar aquest procés.

Per primera vegada des dels primers anys de la presidència del general De Gaulle a França, un important líder occidental (la cancellera alemanya Angela Merkel) va declarar obertament que Europa ja no pot dependre del lideratge dels Estats Units. Pot semblar irònic que això ho digui una alemanya i atlantista comprovada, però en realitat és molt apropiat, perquè Alemanya, en la seva transformació de dictadura assassina a pacífica democràcia liberal, va necessitar els Estats Units més que cap altre país. Potser convé prendre’s el final gradual de la Pax Americana amb optimisme. Un ordre ­internacional que era totalment raonable quan el món estava sortint del desastre de la ­Segona Guerra Mundial, per ficar-se de seguida en
una llarga guerra freda entre dues superpotències nuclears, potser ja no és adequat, i pot ser un obstacle per a l’aparició d’altres arranjaments millors.

 Hi ha una cosa en la qual Trump té raó, encara que ho expressi toscament: Europa, com el Japó, es va tornar massa ­dependent del poder militar dels Estats Units. Aquesta dependència en matèria de seguretat col·lectiva no converteix exactament els aliats de Washington en colò­nies. I els EUA no són formalment una potència imperial. Però avui a l’Àsia oriental i l’Europa occidental es veuen certs aspectes d’un dilema freqüent en l’etapa tardana dels imperis. Un abandonament massa ràpid del paper de lideratge dels EUA podria provocar un caos en el qual potències menys benignes ocupin el buit resultant. Però una excessiva prolongació del sistema liderat pels EUA impedirà als països dependents d’assumir més responsabilitat de cara a la seva pròpia seguretat.

L’era Trump ens ha de preparar per fer front a les conseqüències del final de l’ordre de postguerra liderat pels Estats Units. Malgrat els errors del lideratge dels Estats Units, que va donar lloc a guerres inneces­sàries i massa aliances injustificables, d’altra banda també va comportar molts elements positius. La protecció dels EUA va permetre a l’Europa occidental, el Japó i, més tardanament, Corea del Sud i Taiwan alliberar-se i prosperar.

Deixant de banda els excessos de l’anticomunisme, el poder dels Estats Units també va ser un fre a l’extremisme ideològic. Ni el comunisme, ni el feixisme en cap de les seves variants, ni tampoc el nacionalisme radical van tenir grans possibilitats de desenvolupar-se a l’Europa de la Pax Americana. Les últimes eleccions als Països Baixos i França fan pensar que Trump pot ser que sigui més un element dis­suasiu que un al·li­cient per a l’extremisme populista a Europa. Però si l’onada populista creixés, avui no hi ha ningú a Washington per frenar-la.

Al Japó, la dependència dels EUA i la por del comunisme van marginalitzar les esquerres i van mantenir un partit conservador en el poder de manera més o menys permanent. Però també van frenar els extrems del revengisme japonès, cosa que potser no resultarà tan fàcil quan ja no es vegi Washington com un protector confiable i la por de la Xina es converteixi en pànic.

Merkel veu amb recel els plans estratègics de Rússia. És indubtable que la renúncia dels Estats Units al lideratge beneficiarà Rússia i la Xina, almenys en el temps immediat. Però hi ha qui no hi veu un inconve­nient. Rússia és més a prop de Berlín o fins i tot de París que Washington o Nova York. Una actitud complaent amb els règims rus i xinès ofereix la possibilitat de fer moltíssims diners (com Trump bé sap). I és possible que el risc que Rússia o la Xina envaeixin el Japó o països de l’OTAN sigui minúscul.

Però una vulnerabilitat més gran a intrusions xineses o russes suposa un cost. Sense importar com d’irritant hagi estat el domini dels Estats Units, o el malestar causat per algunes de les guerres destructives lliurades pels Estats Units, criticar les polítiques, els presidents i fins i tot les pràctiques culturals dels Estats Units no només estava permès, sinó que s’interpretava com un saludable signe de democràcia liberal. Va ser un dels “valors compartits” que va mantenir Occident unit. No serà el mateix en un món dominat per la Xina. Qualsevol crítica tindrà repercussions immediates, especialment en l’esfera econòmica. Els estudis de Hollywood ja censuren el contingut de pel·lícules amb què esperen fer diners al mercat xinès. Per no perdre accés a Moscou o Pequín, els mitjans de premsa occidentals hauran d’anar amb més compte amb el que imprimeixin o difonguin. Serà un perjudici per a les nostres societats, basades en els principis d’obertura i llibertat d’expressió.

Així que fins i tot si el final de la Pax Americana no produeix invasions militars, o guerres mundials, ens hem de preparar per a un temps en què potser recordarem l’imperi americà amb profunda nostàlgia.

La Vanguardia 16-6-2017