Mossos i referèndum

Comparteix!

Ara que el president Puigdemont ha posat sobre la taula el referèndum, sorgeix una qüestió important que pot determinar la seva viabilitat efectiva,

com és el paper que hauran de desenvolupar els Mossos d’Esquadra quan l’Estat espanyol posi en funcionament tota la seva maquinària per aturar-lo a partir del moment en que el Tribunal Constitucional suspengui automàticament la llei de transitorietat jurídica i el posterior decret de convocatòria de la consulta referendària.

Perquè en el supòsit de que l’executiu català vulgui tirar endavant igualment aquest referèndum, l’Estat espanyol no recorrerà als cossos i forces de seguretat estatals per aturar-lo materialment. No. Utilitzarà la nostra pròpia policia per així poder generar un nou element de confrontació entre la nostra societat civil i les nostres institucions públiques.

Perquè si realment pretenem fer quelcom més del què va ser el 9N, la resposta estatal serà contundent i demolidora i no tindrà, ni de bon tros, els mateixos miraments i tolerància que va tenir aleshores.

Perquè sap que entre els membres d’aquest cos policial català existeix una important oposició interna (a l’igual que dins la nostra societat civil) al procés sobiranista que segurament apel·laran al què estableix la pròpia llei catalana que regula el cos de Mossos d’Esquadra, que paradoxalment està farcida de remissions constitucionals, donant lloc a molts buits legals. Així, aquesta llei estableix que els membres d’aquest cos policial hauran de complir i fer complir en tot moment, i en aquest ordre, la Constitució, l’Estatut d’autonomia i la legislació vigent, així com hauran d’actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat. Així mateix, estableix que tot i que els membres d’aquest cos policial hauran d’atenir-se, en llur actuació professional, als principis de jerarquia i de subordinació, en cap cas, però, aquesta obediència deguda no pot emparar ordres que comportin l’execució d’actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris precisament a la Constitució o a les lleis (com en altres matèries, ens hem tirat pedres a la nostra pròpia teulada).

Perquè sap perfectament que la competència sobre seguretat pública és unacompetència exclusiva de l’Estat espanyol que va cedir l’any 1994 a Catalunya i que en qualsevol moment pot rescatar i recuperar, especialment si la consulta referendària tira endavant.

Perquè també l’any passat va aprovar amb força discreció la Llei de Seguretat Nacional, un text legal que l’habilita a mobilitzar i assumir el control no només del cos de Mossos d’Esquadra, sinó també de les diferents policies locals, en aquells casos que estimi que són de situació d’interès per a la seva seguretat nacional, i, òbviament, quan aprovem una llei de transitorietat jurídica en la que afirmem desvincular-nos jurídicament de l’Estat espanyol, aquesta situació serà automàticament considerada pel president de l’executiu nacional com una situació d’interès per a la seguretat nacional espanyola, podent aleshores assumir el comandament sobre el cos de Mossos d’Esquadra (i de les policies locals) i instar als seus agents a impedir materialment dita consulta referendària, els quals, en estar dins un cos jerarquitzat, estaran obligats a complir.

Perquè saben que el cos de Mossos d’Esquadra ha estat un cos sovint maltractat tant per bona part de la classe política (alguna paradoxalment sobiranista), com per l’opinió pública (alguna també favorable al procés) amb judicis de valor precipitats, refractaris i desdibuixats, ometent qualsevol presumpció d’innocència i confrontant temeràriament aquest cos de policia amb la societat que ha de protegir, desvalorant així l’enorme (i complicada) tasca que han de dur a terme.

Per tot això, tenint en compte el paper essencial que el cos de Mossos d’Esquadra haurà de representar, si finalment volem tirar endavant amb el referèndum, caldrà que abans la nostra classe política restitueixi a la nostra policia tot el prestigi, credibilitat, reconeixement, legitimitat i honor que mai hauria d’haver qüestionat i posat en dubte, ompli tots els buits legals avui existents quan es convoqui la consulta i creï el paraigües legal necessari per evitar que el nostre cos de policia pugui ser utilitzat maliciosament per l’Estat espanyol com a arma contra el procés sobiranista. Però aquest reconeixement no s’ha de limitar només als seus comandaments principals. S’ha d’estendre, i molt especialment, a tots els seus membres, començant pels seus agents que, sense tanta visibilitat, garanteixen dia i nit la nostra seguretat i que donen la cara als nostres problemes i conflictes quotidians. Comencem, si-us-plau, a crear entre tots una certa consciència sobre seguretat.

Marc Costa

Advocat i politòleg.