Qui som

Comparteix!

El Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya és una organització no governamental, sense ànim de lucre, amb voluntat de servei a la societat catalana i vocació de “think tank” per als actors institucionals de Catalunya. Catalunya, com qualsevol altre país, necessita capacitat d’anàlisi sobre els problemes i els afers que afecten la seguretat i la defensa. El CEEC és doncs una entitat que promourà i afavorirà el debat i la difusió d’idees sobre els afers de la seguretat i la defensa que permetin una millor comprensió i gestió dels problemes d’aquests àmbits a la societat catalana.

Pretenem des del CEEC afavorir la constitució d’un pol de pensament estratègic que, des de Catalunya doni una perspectiva pròpia i no subsidiària capaç d’analitzar les qüestions entorn de la seguretat, el crim organitzat i transnacional, el fenomen del terrorisme i l’activitat contraterrorista, les polítiques de defensa, els afers militars i militar-industrials, els conflictes convencionals i asimètrics, i els equilibris estratègics.

El CEEC és composat per analistes, provinents de diversos àmbits professionals, que coincideixen en la necessitat de proveïr el país d’una capacitat d’anàlisi realista, pròpia, independent, al marge del debat partidista i al servei del nostre país, Catalunya.