Beneficis i reptes de l’ús de videocàmeres corporals en els cossos policials

Comparteix!

El fet que cossos policials facin servir videocàmeres corporals (bodycam) és un fenomen en expansió.A zones de l’Amèrica Llatina, d’Alemanya o dels Estats Units, ja n’hi ha molts que han adoptat aquesta tecnologia i alguns experts preveuen que serà un mecanisme de vigilància que s’estendrà a gran part d’Europa al llarg d’aquesta dècada.

El blog Sin miedos ha compartit el vídeo d’una conferència en què l’antic cap de policia del comtat d’Spokane (Washington), Frank Straub, parla d’alguns reptes que planteja aquest nou sistema de vigilància.

La possibilitat que el policia que porti una càmera dugui a terme la seva feina amb més responsabilitat i professionalitat o el fet que els ciutadans evitin provocacions o comportaments que podrien ser utilitzats en contra seva als tribunals són alguns dels beneficis que s’apunten a la conferència.

No obstant això, les videocàmeres corporals presenten alguns reptes relacionats amb aspectes tecnològics, ja que l’emmagatzematge i l’edició de centenars d’hores de vídeo resulta una tasca molt laboriosa. Al comtat d’Spokane, per exemple, van comprovar que calia dedicar prop de tres hores a editar una sola hora de gravació abans de poder-la divulgar. A més, la filmació de subjectes no involucrats en la possible actuació policial obre un debat sobre la intimitat de les persones.

Al principi, la implantació d’aquesta tecnologia comporta una gran inversió: als Estats Units, una videocàmera corporal costa 500 dòlars de mitjana, als quals cal sumar l’espai necessari per emmagatzemar de forma segura milers d’hores de filmació. Amb tot, l’ús de dispositius de gravació tindrà un efecte positiu a l’hora d’augmentar la confiança entre la policia i la ciutadania i, segons Frank Straub, disminuirà el nombre de denúncies i reduirà una part important del temps que requereixen moltes investigacions.