Quadern de pensament naval número 23.

Comparteix!

Edita: Ministeri de Defensa

Publicació de l’Escola de Guerra Naval de l’Armada Espanyola. D’aquest quadern en destaquem un informe sobre “e poder naval dels estats en front al poder naval de Rússia” de Julio Alberto Ferrero.

Catàleg general de publicacions oficials: httpp://publicacionesoficiales.boe.es/