Flynews número 84

Comparteix!

Director:Luis Calvo

Editorial: Fly Press ¡, S.L

Flynews és una revista d’aeronàutica que tracta amb rigor temes militars i de seguretat al respecte d’aquest àmbit.

Podeu posar-vos hi en contacte a redaccion@fly-news.es

D’aquest número en destaquem un article titulat “Europa desperta: Quin serà el nou caza europeu?