Avion Revue número 421

Comparteix!

Director: Gustavo Bertran

Editorial: Key Publishing Spain

Avion Revue és una publicació mensual dedicada fonamentalment a l’aviació comercial però, que d’uns anys ençà, ha començat a recollir l’actualitat de l’aviació militar.

Podeu contactar-hi a redaccio@avionrevue.com

D’aquest número en destaquem un article sobre l’exèrcit de l’aire 2017, tendències de cara al futur.