Seguretat i defensa, la vida continua

Comparteix!

El passat 17 d’abril, tingué lloc al Casal Pi i Sunyer, seu d’Esquerra Republicana de l’Eixample de Barcelona, la conferència republicana sobre POLÍTICA DE DEFENSA I SEGURETAT.

Hi van participar Ricard Ruiz, president de la Sectorial de Seguretat i Protecció Civil d’ERC i David Bajona i Daniel Soler, coautors del llibre Política de Defensa i Estat propi.

Davant un elevat nombre d’assistents que omplia el local, es parlà del dèficit històric en la definició d’un model català de seguretat, especialment pel que fa a la manca d’un model nacional de policia. Es va fer especial esment en que tradicionalment l’esquerra catalana sempre havia defugit aquest àmbit. El president de la sectorial d’Esquerra explicà com d’un temps ençà, dins ERC hi ha militants compromesos que “piquen pedra” des de la sectorial i, poc a poc, han anat creant consciència de la importància de definir polítiques en aquest camp, pel qual l’esquerra catalana sempre hi ha passat de puntetes.

Pel que fa a la defensa, els participants van mostrar unanimitat en la necessitat d’una política de defensa. Es coincidí també en que, en el sí del moviment independentista, i sobretot en l’àmbit de l’esquerra, s’estava superant el què tradicionalment havia estat un tema tabú. També hi hagué unanimitat en la necessitat de tractar la seguretat globalment, no només des del vessant policial.

Des del CEEC, volem destacar el compromís dels conferenciants i organitzadors de l’acte, bé sigui des de l’àmbit personal o des de l’àmbit polític i militant, per fer pedagogia i per avançar en la sensibilització de la necessitat de reflexionar i debatre el disseny polítiques de seguretat nacional. Catalunya, país amb la clara vocació europeista, no pot ser una excepció. Necessita de ciutadans conscienciats i de polítics compromesos amb la seguretat nacional.

Com va dir un dels assistents, “la vida continua”, i parlar de seguretat i defensa en moments tan excepcionals aporta normalitat i referma la necessitat de seguir avançant.

Comissió Política del CEEC