Què en fem de la CNP a Catalunya?

Comparteix!

És evident que el cos nacional de la Policia espanyola a Catalunya s’està convertint, cada vegada més, en un element  llunyà per a la majoria de la ciutadania catalana. Els gairebé tres mil efectius desplegats en territori català realitzen tasques i desenvolupen competències que l’Estatut  i la Constitució vigent  atribueixen a l’Estat.  Es tracta de competències cabdals com una part de la lluita antiterrorista, estrangeria, fronteres, delinqüència organitzada d’abast internacional etc.

La CNP  realitza aquestes funcions amb eficàcia, però, el seu desarrelament i la seva provisionalitat vers les seves destinacions provoca una gran inestabilitat en les plantilles que no tenen interès en quedar-se a Catalunya per l’alt cost de la vida i  a causa de la complexitat de la seva relació amb la gran majoria social catalana. Tot això es veu agreujat per la manca d’incentius econòmics per que aquests es quedin aquí  a diferència del que passa a altres territoris com Ceuta, Melilla, País Basc o Madrid que si compten plusos especials.

D’altra banda entre els agents d’aquest cos hi ha la percepció que els polítics  estatals els utilitzen de manera partidista i sovint en contra dels interessos dels ciutadans catalans  als que se suposen serveixen. Un clar exemple de tot plegat és la manca d’efectius a l’Aeroport del Prat que s’ha vist agreujada amb l’entrada en vigor de les noves directrius europees de seguretat.

El que està clar, doncs, és que una vegada es solucioni el Procés català, sigui quin sigui el resultat d’aquest, caldrà plantejar-se de nou i seriosament les responsabilitats i les competències dels diferents cossos policials a Catalunya.

Comissió Política del CEEC