Policies locals, l’assignatura pendent?

Comparteix!

El desinterès de les institucions catalanes vers les nostres policies locals és tan evident que, a dia d’avui,  el Departament d’Interior del Govern de la Generalitat disposa d’una estructura  i un pressupost inferior per a aquestes que el que disposava  als anys vuitanta. Anys en els que es va començar a treballar en la coordinació de les diferents policies locals mitjançant una escola única de formació tant per als policies locals com per als Mossos d’Esquadra i  en els que es va regular sobre  uniformitat, actuacions, comunicacions etc…

Les nostres policies locals són molt i molt diverses . Així , tenim des de la Guàrdia Urbana de Barcelona que disposa de tres mil efectius com altres policies que només  en disposen de tres o quatre.  Aquesta diversitat  complica l’actuació i l’assumpció de funcions i  responsabilitats dels diferents cossos policials locals en cada territori.

El Departament d’Interior i el Parlament de Catalunya han d’afrontar, d’una vegada per totes, com es constitueix la policia de Catalunya, que no és més que la suma  de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i les policies locals. I  s’hauria, també, de dotar d’una sola llei de policia de Catalunya que definís clarament el mapa competencial i de responsabilitats operatives dels nostres cossos policials.

En les últimes setmanes diverses policies locals han sofert tensions internes i en destaca la inquietud constant que viu  la Guàrdia Urbana de Barcelona arran de diversos afers del passat i del present que posen en qüestió la seva dinàmica  i que posen de manifest, d’altra banda,   la necessitat d’una operació  de neteja interna que retorni a aquest cos la seva autoestima i que millori la seva imatge pública molt deteriorada últimament. Caldria, doncs, que l’Ajuntament de Barcelona deixés a banda la Guàrdia Urbana  dels  seus  experiments polítics i socials.

La policia local no pot ésser la joguina de l’alcalde de torn i a de convertir-se, cada dia més, en  part integral de la policia de Catalunya que actua en tot el territori català al marge de qui governa en cada moment.

Comissió Política del CEEC