Història Militar número 52

Comparteix!

Autor: Dionisio García

Editorial: Ikonos Press

La revista Historia Militar és un suplement de la revista FAM.

D’aquest número en destaca un article sobre la batalla de Trafalgar  del 1805 i un altre sobre el Codi Ràdio OTAN.