Història de la Guerra número 7

Comparteix!

Editorial: HRM Ediciones

Director: Consell editorial

Revista de recent aparició que tracta sobre la història  de la Guerra.

Podeu contactar-hi a www.hrmediciones.com

D’aquest número en destaquem un article titulat “Ifni-Sáhara. Una guerra en espardenyes”