Han d’anar armats els Agents Rurals?

Comparteix!

Des dels anys vuitanta en el que es va generar un ampli debat al Parlament i en el si dels mitjans de comunicació sobre la necessitat o no de que els Agents Rurals anessin armats no s’havia parlat tant del tema.

I és ara amb l’assassinat de dos d’aquests agents per part d’un caçador que torna a estar el debat sobre la taula.

El CEEC creu que  cal aprofundir en les competències i necessitats específiques del cos d’Agents Rurals i creiem també que les primeres mesures preses pel Departament d’Agricultura i Interior van en la direcció correcta. Així el fet que a partir d’ara els agents encarregats de fer inspeccions de caça siguin tres i no dos i que un d’ells estigui dotat d’armament és positiu. No obstant , volem recordar, que es tracta de mesures”temporals i extraordinàries” mentre no culmini la revisió a fons dels dispositius de seguretat. Així ho hauria afirmat l’Inspector en Cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur.

El CEEC, per tant, reclama una revisió dels protocols de coodinació entre els Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra i que les mesures plantejades passin d’extraordinaries a definitives passant, obviament, per un periode de prova del mateix. També caldria quem, d’una vegada per totes, el Departament de l’Interior es fes càrrec de les competències sobre armament que fins el dia d’ avui  té la Guàrdia Civil.

Comissió política del CEEC