Exèrcit si exèrcit no: un fals debat

Comparteix!

La societat catalana i les seves forces polítiques immerses en ple Procés han obert un fals debat en relació a «Exèrcit si-Exèrcit No» quan la nostra societat encara no té sentit d’estat i menys encara sentit de defensa nacional.

Evidentment, que aquest debat es generi en part de la nostra societat evidencia que s’han fet passes endavant ja que fins fa pocs anys era un tema tabú. Així, aquest debat irromp de la mà d’unes noves generacions desacomplexades que volen debatre de tot el que sigui necessari si realment Catalunya vol convertir-se en un estat independent.

El CEEC però, que es felicita per aquest avenç pel que fa a generació de debat li preocupa que no s’abordi abans qüestions prioritàries com la necessitat de tenir un projecte de seguretat nacional integral que sensibilitzi a la societat catalana de la necessitat d’assolir la responsabilitat de la pròpia aseguretat després de segles de tenir-la externalitzada o el de definir com ens preparem per fer-nos càrrec de les competències que avui exerceix l’estat espanyol en quan a la seguretat. I de tot això ni se’n parla ni s’hi treballa.

A més a més, el fals debat sobre la necessitat o no d’un exèrcit català comporta un cert enfrontament en el si de la nostra societat, la qual ha estat voluntàriament adormida i portada a acceptar com a bona un Nirvana pacifista quan a dia d’avui el que necessitem és unitat d’acció i deixar per després de la consecució de la independència debats conflictius que ens poden fraccionar.

Comissió Política del CEEC