Especial Avion Revue: Guerra Aeronaval

Comparteix!

Director: Gustavo Bertran

Editorial: Key Publishing Spain

Avion Revue és una publicació mensual dedicada fonamentalment a l’aviació comercial però, que d’uns anys ençà, ha començat a recollir l’actualitat de l’aviació militar.

Podeu contactar-hi a redaccio@avionrevue.com

D’aquest número  en  destaquem  l’article d’opinió “La simulació tàctica naval” de José Enrique Guardia de  la Mora.