Ciencia Policial número 140

Comparteix!

Autor: Mario Hernández Lores

Editorial: Dirección General de la Policía

Ciencia Policial és la revista teòrica i d’anàlisi de la policia espanyola. La publicació analitza diferents qüestions legals i de seguretat.

D’aquest número en destaquem un article sobre l’aproximació a l’Islam i un altre sobre drets fonamentals i ètica policial.