Ciència policial 157

Comparteix!

Autor: Mario Hernández Lores

Editorial: Dirección General de la Policía

Ciencia Policial és la revista teòrica i d’anàlisi de la policia espanyola. La publicació analitza diferents qüestions legals i de seguretat.

D’aquest número en destaquem un article titulat: “L’horitzó tecnològic. Projecte estratègic d’evolució en l’àmbit del ciberespai i millores professionals en el cos nacional de policia” d’Alberto Martínez Fernández