Bombers per la República: Mobilitzacions, sí, per a què?

Comparteix!

Portem uns mesos de mobilitzacions a Bombers de la Generalitat per unes millors condicions professionals.
I és que quasi 10 anys de retallades fan mal.
Quasi no hi ha hagut incorporació de personal, contrastant amb les jubilacions cada cop més nombroses. Falta gent, cada dia, i les hores extres ja no es poden incrementar més.
Tampoc s’ha renovat la flota de camions. No és que se n’hagin comprat menys, és que fa 10 anys que no se’n compren. Això vol dir que en tenim menys, i els que queden, tenen paràmetres de seguretat, operatius o ambientals que estan lluny del que la societat demana
a tothom.
El mateix amb molt material operatiu, que és vell, i sovint ja no hi ha recanvis per arreglar-los. O bé falten peces clau, com ara equips de protecció individual d’algun bomber, de forma que no pot sortir a atendre emergències.
I els edificis i les seves instal·lacions, cauen a trossos. Físicament. Goteres, inundacions,avaries, plagues,… són notícies recorrents.
En general sovint només sentim que les causes són la mala gestió, 3%, bla, bla, bla. No ens enganyem: hi ha un estrangulament econòmic crònic. S’han deixat d’invertir 30-50 milions d’euros anuals durant 10 anys. Això té conseqüències en la seguretat dels treballadors, en
la qualitat del lloc de treball, en els compliments normatius, etc.
I ningú està concretant com es poden aconseguir 100 milions anuals per revertir la situació.
Des del Departament d’Interior i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda no ho fan perquè no tenen els diners. Perquè l’autonomia catalana no els té.
Recordem que el dèficit fiscal que reconeix l’estat és de 43 milions al dia (16.000 milions euros l’any).
Des dels sindicats “bomberils” tampoc busquen 100 milions, perquè llavors haurien de ser conseqüents: haurien de denunciar que la Generalitat no té diners, que l’autonomia no dona més de sí. I els sindicats fins ara, han apostat per mantenir l’statu quo.
Davant el panorama de mobilizacions, creiem que els bombers hem de sortir a defensar cadascun dels punts que els sindicats posen a la taula de negociació, però també que hem de sortir a demanar República, per tal que tinguem els recursos econòmics que necessitem.
Per prestar un servei adequat als ciutadans lliures de la República.
Bombers per la República (ANC)