Bombers per la República: “L’amenaça d’una llei estatal de bombers”

Comparteix!

A bona part de l’estat espanyol l’atenció a les emergències, i els bombers en particular, han estat un assumpte políticament menor. Per això hi ha molts cossos petits, municipals o provincials, amb dotacions heterogènies, precarietat laboral, voluntariat poc format, regulacions heterogènies, etc. Des de fa anys que hi ha una remor de fons per fer una llei estatal que reguli els bombers, remor que​ ara arriba​ al Congreso de los Diputados.

A Catalunya però la situació és completament diferent. Fa 24 anys que tenim una llei de bombers i 21 d’una llei de protecció civil. Aquestes lleis desenvolupen competències exclusives en prevenció d’incendis i protecció civil, on estableix un model propi, mixt (professional, voluntari, d’empresa), model ajustat a la nostra realitat.

Les grans mancances als bombers de la Generalitat provoquen que no es dediquin esforços a actualitzar la llei de bombers, de l’any 1994, ni decrets que la desenvolupen. Necessitem una nova llei adaptada a la realitat actual i sobretot per poder reafrimar el model català de seguretat integral que on volem integrar coordinadament tots els serveis d’emergències.

A més, per la societat catalana, l’atenció a l’emergència quotidiana és una política rellevant, i per això es basa en 3 potes (Mossos d’Esquadra i policies locals, Bombers Generalitat i Barcelona, i SEM), més una de corodinadora (protecció civil). Tocar-ne una afecta tot el sistema.

Continuem en un marc autonòmic, amb la perversa situació que des de l’estat ens anorreen periòdicament amb lleis que ens condicionen, ens laminen, o directament ens dinamiten.

Per un costat expressem la nostra solidaritat amb tots aquells companys precaris d’Espanya. Però sobretot, expressem la nostra preocupació per aquesta iniciativa legislativa, ja que ens pot envair competències pròpies. I els precedents són que l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat la competència executiva en matèria de salvament marítim i en matèria de seguretat nuclear, i no s’han traspassat des de l’any 2006 Per tant, demanem a tots els representants catalans al Congreso, que es neguin a debatre sobre cap marc legal que regula una competència exclusiva com la de bombers.

Han de fer un NO rotund, també per aquesta possible nova llei estatal.

Bombers per la República (ANC)